Mobiliteitsvragen in het kader van de omgevingsvisie

Voor u ligt een vragenlijst van de gemeente Haaksbergen over hoe u denkt over mobiliteit nu en tot aan 2050 van de gemeente Haaksbergen, we gaan “Samen op weg”. Het mobiliteitsplan beschrijft en geeft input voor beleid op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het plan heeft een tijdshorizon tot 2050.

Momenteel beschrijven twee beleidsdocumenten het mobiliteitsbeleid van de gemeente Haaksbergen: Uitvoeringsplan GVVP en de huidige structuurvisie tot 2030. Een deel van dat beleid is nog actueel en bruikbaar. Voor een ander deel geldt dat beleidsmatige uitgangspunten ontbreken of bijstelling vragen omdat ze onvoldoende handvatten geven voor de huidige opgaven en ontwikkelingen. We willen in beeld brengen welke de recente ontwikkelingen er zijn en welke ambities we willen nastreven.

We zullen ook in onze omgevingsvisie moeten aansluiten bij lokale, provinciale en landelijke plannen die pas zijn vastgesteld of er aan komen. Denk aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de Omgevingswet en de Provinciale omgevingsvisie.

We willen meer weten van u over welke behoefte aan een nieuwe prioritering van acties en maatregelen om de mobiliteit in Haaksbergen verder er is om verder  te verbeteren. De uitkomsten van onder andere u input worden verwerkt in de omgevingsvisie gemeente Haaksbergen 2024-2050.

 

Uitvraag vragen ten behoeve van mobiliteit gemeente Haaksbergen

We willen u vragen op onderstaande vragen antwoord te geven, zodat we een zo’n breed mogelijk beeld krijgen over mobiliteit nu en in de toekomst van Haaksbergen.

 

VRAGENLIJST INVULLEN ? KLIK OP DEZE BUTTON! 

Cookie-instellingen