Groenvisie buurtbijeenkomst Hassinkbrink

Begin

12-10-2023 om 19:30

Einde

12-10-2023 om 20:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Wij trekken de komende tijd dus de buurt in. De dorps- en wijkraden zijn er ook bij. Ook u bent van harte welkom op een locatie bij u in de buurt. Aanmelden is niet nodig. In onderstaand schema ziet u waar we samenkomen: • Donderdag 12 oktober 18.30-20.00 uur Hassinkbrink, basisschool Los Hoes

 

Openbaar groen kan een enorm positieve bijdrage leveren in het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en het stimuleren van  biodiversiteit.

 

 

Welkom bij buurtbijeenkomsten

Meepraten over het openbaar groen van de toekomst


Ons klimaat verandert. Bomen, struiken, planten en bloemen kunnen helpen om vervelende gevolgen hiervan - denk aan hitte of wateroverlast -  te beperken. Reden voor de gemeente om de groenvisie te actualiseren. Daarin wordt omschreven wat de gemeente de komende tien jaar wil realiseren als het gaat om het openbaar groen binnen de bebouwde kom. De gemeente gebruikt graag de kennis van inwoners en van groene organisaties. Voor inwoners zijn er binnenkort bijeenkomsten in de buurt. Denkt u ook mee over kansen voor de komende jaren? Kom dan naar de bijeenkomst in uw buurt!

De huidige groenvisie van de gemeente dateert uit 2012. Anno 2023 zijn de inzichten rondom openbaar groen veranderd. Niet in de laatste plaats ingegeven door de veranderende omstandigheden. Thema’s als hittestress, biodiversiteit en klimaatadaptatie kwamen destijds bij wijze van spreken niet in ons woordenboek voor. Tegenwoordig kunnen we niet meer om deze onderwerpen heen. Openbaar groen kan een enorm positieve bijdrage leveren in het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en het stimuleren van  biodiversiteit.

Wat is een groenvisie?

Een groenvisie is een koersbepalend document voor de middellange en lange termijn, waarin ambities en doelstellingen beschreven worden voor het (openbaar) groen binnen de bebouwde komgrenzen van de gemeente. Om te komen tot zo’n visie moeten keuzes gemaakt worden. Een voorbeeld is een minimale hoeveelheid openbaar groen (per m2) per inwoner. Een optie is ook om de 3-30-300 regel toe te passen, waarbij je vanuit elke woning minimaal 3 bomen ziet, 30 procent van de wijk schaduw krijgt van bomen en op 300 meter afstand van elke woning een verkoelend parkje is. In de visie kan ook een ‘maai-mei-niet’ afspraak vastgelegd worden. Kortom, de groenvisie geeft richting voor de toekomst. In uitvoeringsprogramma’s wordt de visie geconcretiseerd naar uit te voeren activiteiten.

Wat kunt u doen?
Natuurlijk kunt u met uw eigen tuin uw directe omgeving vergroenen. U kunt daarnaast óók met ons meedenken over de groenvisie. We gaan graag met u in gesprek over kansen en knelpunten wat betreft openbaar groen binnen de bebouwde kom in de toekomst. Voor de goede orde: het gaat nu niét over een kapotte afvalbak of onkruid in een bepaalde straat. Klachten vernemen wij ook graag, maar dan op een ander moment via de website van de gemeente of via de app. Vragen waarover we met u in gesprek willen, gaan bijvoorbeeld over hoe we de biodiversiteit kunnen verhogen in uw buurt of over hoe en waar openbaar groen de effecten van hittestress kan opvangen.

Waar en wanneer?
Wij trekken de komende tijd dus de buurt in. De dorps- en wijkraden zijn er ook bij. Ook u bent van harte welkom op een locatie bij u in de buurt. Aanmelden is niet nodig. In onderstaand schema ziet u waar we samenkomen:  

  • Donderdag 12 oktober 18.30-20.00 uur        Hassinkbrink, basisschool Los Hoes
  • Dinsdag 17 oktober 18.30-20.00 uur            Zienesch-Wolferink, basisschool Het Palet
  • Donderdag 19 oktober 18.30-20.00 uur        Veldmaat en de Pas, Pastoriegebouw Veldmaat
  • Dinsdag 24 oktober 18.30-20.00 uur            Centrum Noord Oost en Zuid West, gemeentehuis
  • Donderdag 26 oktober 18.30-20.00 uur        Sint Isidorushoeve, gemeenschapshuis ‘t Meûken
  • Dinsdag 31 oktober 18.30 – 20.00 uur         Buurse, gemeenschapshuis Trefkoel

 

0  reacties

Cookie-instellingen