Bijeenkomst wijkraden, buurtgemeenschappen en jeugdraden

Begin

31-10-2023 om 19:00

Einde

31-10-2023 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bijeenkomst wijkraden, buurtgemeenschappen en jeugdraden over veiligheid

De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid en is, tot op bepaalde hoogte, verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Het hebben van regie valt of staat met het hebben van een plan, zodat de gemeente met haar partners beter in staat is om concrete stappen te nemen om de veiligheid op een bepaald niveau te krijgen en houden en onveiligheid te bestrijden. Daarom stellen we als gemeente een integraal veiligheidsplan (ook wel IVP) op. Het gemeentelijk veiligheidsterrein bestaat uit een groot aantal veiligheidsonderwerpen, zoals verkeersveiligheid, overlast en georganiseerde criminaliteit. Integrale veiligheid betekent dat veiligheid in een breder perspectief wordt geplaatst. Veiligheid is namelijk vaak geen momentopname en zelden uitsluitend een lokale aangelegenheid. Veiligheid strekt zich vaak breed uit en moet benaderd worden in een samenwerking waarbij de kennis van verschillende organisaties gebundeld wordt (een multidisciplinaire aanpak). Daarom vinden we het ook belangrijk om het plan op te stellen gezamenlijk met alle betrokken organisaties, inwoners, jongeren en ondernemers. Om tot prioriteiten te komen voor het plan voeren we een veiligheidsanalyse uit. Dit doen we door te kijken naar historische cijfers en in gesprek te gaan met professionals over hun veiligheidszorgen en de ervaringen van de huidige aanpak van het veiligheidsbeleid. Daarnaast willen we ook in gesprek met jullie om vanuit jullie ervaringen te horen wat belangrijk is op het gebied van uw veiligheid en de veiligheid in de wijk en wat jullie graag zien dat de gemeente aanpakt. Dat is de reden dat wij u graag uitnodigen om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. Wij nodigen u graag uit om uw input te geven over bijvoorbeeld overlast, vernieling of andere veiligheidsonderwerpen

0  reacties

Cookie-instellingen